fbpx

KONEKO

KONEKO > Blog > Pomoc techniczna > Jak ustawić wirtualny produkt? – WooCommerce

  • Otwieramy okno produktu, który chcemy edytować
  • Otwieramy zakładkę Dane produktu
  • Zaznaczamy opcje “Wirutalny” oraz “Do pobrania”
  • Poniżej należy określić które pliki mają być dostępne do pobrania po zakupieniu produktu.
  • Można ustawić limit ilości pobrań dla użytkownika oraz długość okresu po którym pobieranie nie będzie już możliwe.

  • Zatwierdzamy Zaktualizuj