fbpx

Our Archive

KONEKO > Blog >

Otwieramy okno produktu, który chcemy edytować Otwieramy zakładkę Dane produktu Zaznaczamy opcje “Wirutalny” oraz “Do pobrania” Poniżej należy określić które pliki mają być dostępne do pobrania po zakupieniu produktu. Można ustawić limit ilości pobrań dla użytkownika oraz długość okresu po którym pobieranie nie będzie już możliwe. Zatwierdzamy Zaktualizuj

Read More