fbpx

Our Archive

KONEKO > Blog >

Roundcube Należy najpierw zalogować się do skrzynki mailowej. Po zalogowaniu wybieramy z menu (prawy górny róg) pozycje Ustawienia Kolejnym krokiem jest wybranie z listy Hasło Następnie wpisujemy aktualne hasło oraz nowe hasło w odpowiednich polach Należy pamiętać aby hasło było bezpieczne tzn. aby składało się z dużych i małych liter oraz cyfr. Na koniec całość […]

Read More