fbpx

Our Archive

KONEKO > Blog > Pomoc techniczna

Otwieramy okno produktu, który chcemy edytować Otwieramy zakładkę Dane produktu Zaznaczamy opcje “Wirutalny” oraz “Do pobrania” Poniżej należy określić które pliki mają być dostępne do pobrania po zakupieniu produktu. Można ustawić limit ilości pobrań dla użytkownika oraz długość okresu po którym pobieranie nie będzie już możliwe. Zatwierdzamy Zaktualizuj

Read More

Roundcube Należy najpierw zalogować się do skrzynki mailowej. Po zalogowaniu wybieramy z menu (prawy górny róg) pozycje Ustawienia Kolejnym krokiem jest wybranie z listy Hasło Następnie wpisujemy aktualne hasło oraz nowe hasło w odpowiednich polach Należy pamiętać aby hasło było bezpieczne tzn. aby składało się z dużych i małych liter oraz cyfr. Na koniec całość […]

Read More