fbpx

KONEKO

KONEKO > Blog > Pomoc techniczna > Jak ustawić inną wysokość podatku? – WooCommerce

 • Wybieramy z menu pozycję Produkty
 • Na liście produktów klikamy na produkt, który chcemy edytować lub wybieramy opcję Edytuj
 • Następnie należy odszukać sekcję o nazwie Dane produktu a następnie Ogólne
 • Odszukujemy parametr Klasa podatkowa i wybieramy klasę którą chcemy zastosować
 • Proces kończymy po przez kliknięcie Zaktualizuj lub Opublikuj

Ustawianie klas podatkowych

 • Wybieramy z menu pozycję WooCommerce
 • Następnie Ustawienia
 • Następnie Podatek
 • Na tym etapie można wybrać i edytować już utworzone stawki lub stworzyć nową stawkę podatku

Tworzenie dodatkowej klasy

 • W polu Dodatkowe klasy podatkowe wpisujemy nazwę nowej klasy np. (stawka 5%)
 • Zatwierdzamy przyciskiem Zapisz zmiany
 • Po zapisaniu zmiany nowa klasa pojawi się w górnej części należy ją kliknąć
 • Wybieramy Dodaj wiersz a następnie wpisujemy w kolumnie Stawka % wybraną wartość
 • Zatwierdzamy przyciskiem Zapisz zmiany
 • Od tego momentu można edytować klasę bez konieczności tworzenia nowej.

Edycja istniejącej klasy

 • Klikamy na link o nazwie wybranej klasy
 • Edytujemy żądaną wartość
 • Zatwierdzamy przyciskiem Zapisz zmiany